SERHAN BALİ İLE KLASİK MÜZİK (SALI AKŞAM)
SERHAN BALİ İLE KLASİK MÜZİK (SALI AKŞAM)

SERHAN BALİ İLE KLASİK MÜZİK (SALI AKŞAM)

 

Johann Sebastian Bach’tan Frederic Chopin’e, yaşamları, müzik tarihindeki kilit rolleri ve eşsiz yaratılarıyla Klasik Müzik sanatının yapıtaşı bestecileri…

Avrupa’da ilk çok sesli müzik deneyimi yedi yüzyıldan uzun bir süre önce yaşandı. ‘Batı müziği’ veya ‘çoksesli müzik’ diye de adlandırılan, ancak günümüzde çoğunlukla ‘Klasik Müzik’ diye tanımlamayı tercih ettiğimiz müziğin tarihi, aynı zamanda, bu sanatın gelişiminde kilit rol oynamış olan büyük bestecilerin yaşam öykülerini de içerir. Olağanüstü dehalarının verdiği esinle besteledikleri çığır açan yapıtları, hem müzik tarihinin gelişimini derinden etkilemiş hem de bu deha sahibi bestecilerin isimlerini yüzyıllar sonrasına taşımıştır.

Atölyemizde Klasik Müziğin en önemli ve büyük bestecilerinin izinden giderek, bu sanatın tarihini ve gelişimin inceleyeceğiz. Seçtiğimiz bu yaratıcıların zengin dünyalarını mercek altına alacağız, ancak bunu yaparken onları, içlerinde yaşadıkları toplumdan soyutlama yoluna gitmeyeceğiz. Bestecilerin müzik sanatına armağan ettikleri türler, çığır açan yapıtları ve bu yapıtları öne çıkaran özellikler, seminerlerde işlediğimiz diğer konu başlıkları olacak.

Besteciler, dönemleri ve yapıtlarını anlatırken hayli zengin işitsel ve görsel kaynaklardan yararlanacağız. Anlatımlarımızın kuru ve didaktik bir aktarımdan ibaret değil, görselliğin ve işitselliğin tüm olanaklarının kullanıldığı renkli ve dinamik bir sunum niteliği taşımasına özen göstereceğiz.

 

Atölye Programı

 

25 Şubat Salı akşamı 19:30-21:30/ Franz Liszt: Sahip olduğu olağanüstü yetenek sayesinde günümüze dair bir kavram olan ‘virtüoz konser piyanisti’ kavramının içini tarihte ilk kez dolduran Liszt’i, aşklarla renklenen fırtınalı yaşamı; piyanonun yanı sıra orkestra için bestelediği, armonik bakımdan geleceği müjdeleyen önemli yapıtları; yaşam ve sanat üzerine görüşleri ışığında değerlendireceğiz.

İncelenecek eserleri:

* Si minör Piyano Sonatı

* ‘Prelüdler’ Senfonik Şiiri

 

4 Mart Salı akşamı 19:30-21:30 / Johannes Brahms: Bach ve Beethoven ile birlikte Alman müziğinin 3 büyük B’sinden biri olan Brahms’ı sağlam bir işçilikle ördüğü görkemli romantik yapıtları, Schumann ailesiyle dostluğu ve Beethoven’in, üzerine olanca ağırlığıyla sinmiş olan gölgesinden sıyrılmak için verdiği mücadele bağlamında ele alacağız.

İncelenecek eserleri:

* Keman Konçertosu

* Senfoni No. 1

 

Atölye Detayları: 18 Şubat Salı akşamı 18:45-20:45 arası, 25 Şubat ve 4 Mart Salı akşamları 19:30-21:30 arası / 3 Hafta

Katılım ücreti: Tek katılım bedeli nakit: 80TL 

Atölye Moderatörü: Serhan Bali

1973 yılında Ankara’da doğan Serhan Bali, Ankara ve İstanbul’da aldığı ilk-orta-lise eğitiminin ardından girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Aynı kurumda yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1995-2002 yılları arasında özel sektörde çalışan Bali 2002 yılı Ekim ayında kurduğu, Türkiye’nin çağdaş standartlarda ve ulusal çapta yayın yapan ilk klasik müzik dergisi olan “Andante” ile yayıncılık kariyerine adım attı.Bu yılın başında Andante’yi temsilen, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri Birliği (International Classical Music Awards-ICMA) üyeliğine seçilen Bali, Birliği oluşturan Avrupa’nın diğer saygın klasik müzik yayınlarının temsilcileriyle birlikte her yıl dünyanın en iyi klasik müzik CD-DVD kayıtlarını seçen komitede görev yapıyor. Bali, Andante dergisi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için 2009 yılında yayımlanmaya başlanan iki aylık Opera-Bale Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliği görevini de halen sürdürüyor.

Serhan Bali’nin klasik müzik gündemini yorumladığı yazıları Andante dergisi,www.andante.com.tr adresinden yayın yapan Andante klasik müzik portalı vewww.serhanbali.com adresindeki kişisel internet sayfası dışında 2002 yılından beri çeşitli gazetelerimizde yayımlanıyor. Aynı zamanda Radikal gazetesinin Kültür-Sanat sayfası köşe yazarları arasında yer alan Bali makale, eleştiri ve söyleşilerini yıllardır ağırlıklı olarak bu gazetenin okurlarıyla paylaşıyor. Klasik müzik alanında profesyonel editörlük hizmeti de veren Bali, son olarak dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın Doğan Kitap tarafından yayımlanan Yalnızlık Kederi adlı kitabını editör olarak yayına hazırladı.

Klasik müzik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve şirketler için danışmanlık hizmeti veren Serhan Bali 2007-2009 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali’nin Danışma Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Andante dergisinin yayın koordinatörlüğü görevini sürdüren Bali ayrıcaBaliÜnalp çatısı altında klasik müzik temalı konser-festival organizasyonları ve proje geliştirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

2001-2012 yılları arasında kesintisiz olarak radyo programı yapımcılığı ve sunuculuğu yapan Serhan Bali, Açık Radyo’da 2001 yılında başladığı programcılık kariyerini daha sonra TRT Radyo 3, NTV Radyo, Radyo Kozmos, Radyo 92.3 ve RS FM frekanslarında sürdürdü bu kanallar için 11 yıl boyunca farklı başlıklar altında yüzlerce klasik müzik programına imza attı. Serhan Bali halen Borusan Klasik’te‘Andante ile Müzik Takvimi’ ve ‘Andante ile Ölümsüz Klasikler’ adlı programları hazırlayıp sunuyor.

 

 

10,17,24 Aralık, 7,14 Ocak, 11 Şubat arasında Tamamlanmış Sohbetler 

10 Aralık/ Hepsi Hikaye’de Serhan Bali ile Klasik Müzik seminerimize dün akşam başladık. Avrupa müziğini M.S. 5. yüzyıldan alıp Anadolu’ya (Bizans) ve Paris Notre Dame Kilisesi’ne uğrattıktan sonra kuzeydeki Burgonya topraklarına götürdük.  Flaman topraklarından çizmeye bir köprü uzatıp Venedik ekolü üzerinden Floransa’da operanın doğuşuna ve ardından barok dönemin ilk yıllarına uzandık.

 

17 Aralık/ Johann Sebastian Bach: Müzik tarihinde ‘Baba Bach’ olarak tanınan besteciyi, Barok dönemi karakterize eden tüm nitelikleri içinde barındıran yapıtları, bu yapıtlarında hayranlıkla gözlemlenen kontrpuan sanatı ve Leipzig’deki Aziz Thomas Kilisesi’nde geçirdiği 27 yıllık ilginç yaşamöyküsü ışığında ele alacağız.

İncelenecek eserleri:

* Solo Keman için Sonat ve Partitalar

* Ünlü kantatları

 

24 Aralık /Wolfgang Amadeus Mozart: Senfoniden oda müziğine, solo sonattan operaya kadar elini attığı her türde kusursuz yapıtlar üretmiş olan, tüm zamanların belki de en büyük müzik dehası olarak nitelendirebileceğimiz Mozart’ı, ‘Müzikte Klasik Dönem’i belirleyen tipik özellikleri, Fransız Devrimi’ne doğru doludizgin ilerleyen dönem Avrupası ve renkli özel yaşamından kesitler çerçevesinde ele alacağız.

İncelenecek eserleri:

* Saraydan Kız Kaçırma operası

* K.331 La majör Piyano Sonatı ‘Alla turca’

 

7 Ocak/ Ludwig van Beethoven: Fransız Devrimi sonrası, Avrupa halklarının toplumsal dönüşüme uğradığı bir dönemde yaşamış olan Beethoven’in özellikle son dönem yapıtları, Devrim sonrasında yeşermiş Romantizm akımının özelliklerini içinde barındırır. Beethoven’i, aristokrasinin patronajından sıyrılıp bağımsız sanatçılığa ulaşan özgün konumu, eserlerinde sergilediği devrimci ruh ve Napolyon Bonaparte ile olan ilişkileri bağlamında ele alacağız.

İncelenecek eserleri:

* Senfoni No. 3 ‘Eroica’

* Senfoni No. 9 ‘Koral’

 

14 Ocak  / Franz Schubert: Mozart’tan bile daha kısa süren yaşamında şaşırtıcı bir hızla bestelediği sanat şarkılarıyla (lied) bu türü yeni bir kimliğe kavuşturan, müzikte klasik dönemden romantik döneme geçişin simge figürlerinden biri olan Schubert’i, içinde yaşadığı ‘Biedermeier dönemi’nin toplumsal, siyasal ve sanatsal özellikleri, müzik dünyasına kazandırdığı Schubertiade geleneği ve bestecinin kimliğinin şekillenmesinde etkili olan özgün sosyal çevresi ışığında değerlendireceğiz.

İncelenecek eserleri:

* Senfoni No. 8 ‘Bitmemiş’

* Tanınmış sanat şarkıları

 

11 Şubat / Frederic Chopin: ‘Küçük formların büyük bestecisi’ olarak tanımladığımız bu büyük Polonyalı besteci vals, balad, scherzo, etüt, prelüd, polonez gibi türlerdeki solo piyano eserlerinde sergilediği ileri armonik dil ve ezgisel zenginlikle dikkati çeker. Olgunluk yıllarını Fransa’da geçiren Chopin’i içinden çıktığı Polonya kültürü, ‘müzikte ulusalcılık’ akımlarının ilk temsilcilerinden biri oluşu bağlamında değerlendireceğiz.

İncelenecek eserleri:

* Piyano Sonatı No. 2

* Baladlar

 

18 Şubat Salı akşamı 18:45-20:45/ Robert Schumann: Yaşamı, kariyeri, görüşleri ve yapıtlarıyla ‘Müzikte Romantizm’in simge ismi olarak nitelendirilebilecek olan Schumann’ı Clara Wieck ile yaptığı evliliği, sonu akıl hastanesinde biten trajik yaşamı, müzik üzerine bir eleştirmen sıfatıyla yayımladığı görüşleri, yapıtlarında işlediği Eusebius-Florestan ikiliği gibi ilginç temalar ışığında işleyeceğiz.

İncelenecek eserleri:

* Kreisleriana

* Piyano Konçertosu