RECEP ÇİFTÇİ İLE AYNALI BABA İLE TASAVVUFA YOLCULUK (PERŞEMBE AKŞAM)

RECEP ÇİFTÇİ İLE AYNALI BABA İLE TASAVVUFA YOLCULUK (PERŞEMBE AKŞAM)

 31 Ekim, 7,14,21,28 Kasım, 5,12,19,26 Aralık, 2,9,23,30 Ocak, 6 Şubat

Perşembe akşamları 19:30 – 21:30 arası

 

A’mâk-ı Hayâl (“Hayâlin Derinlikleri”), Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi tarafından 1908′de yazılmış bir eserdir. Tasavvuf edebiyatının önemli eserlerinden olan A’mâk-ı Hayâl, vahdet-i vücut inancını anlatmaktadır.

 

Raci ile birlikte, tasavvuf ögeleri arasında bir gezinti yapmaya ne dersiniz? “…hakikat aşkıyla yanan, akılla kavranamayacak konuları merak eden insanların zevkle okuyacağı kanaatindeyim.” diyor Ahmed Hilmi. Kitapta bahsi geçen kavramlarızevketmeye ve anlamaya çalışalım birlikte. Belki zevke dalar Aynalı Babanın neyi bizleri de iç seyirimize götürür. Kendimizden kendimize olan yolculuk her zaman en heyecan verici yolculuktur.

 

Atölye Tarihleri :  31 Ekim, 7,14,21,28 Kasım, 5,12,19,26 Aralık, 2,9,23,30 Ocak, 6 Şubat/ Perşembe akşamları 19:30 – 21:30 arası

Katılım ücreti: : Aylık katılım nakit (4 hafta) 300TL, Haftalık katılım nakit 80TL

Atölye Moderatörü: Recep Çiftci 1968 Konya doğumlu, Paris’te Güzel Sanatlar, Edebiyat ve Felsefe okudu. 2002 yılından bu yana kişisel gelişim, Mevlevilik ve Şamanik öğretilerle ilgileniyor. Konya’da Mevleviliğe kabul edildi ve semazen oldu…hayatını Piir’in yolunda devam ettirmektedir.