JAK SOREF İLE DİNLER TARİHİ (SALI AKŞAM)

JAK SOREF İLE DİNLER TARİHİ (SALI AKŞAM)

11 Mart – 6 Mayıs arası Salı akşamları 19:30 – 21:30/ 9 hafta

 

Dinler tarihi atölyesi günümüz dünyasını daha iyi anlamak amacıyla insanlığın fikri macerasını tarihsel bir çerçeve içinde ve kritik bir gözle incelemeyi öngörmektedir. Bu kapsamda üç semavi dini (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) inceleyerek, tarihsel gelişimleri, ortaya çıktıkları sosyo-kültürel şartlar, birbirlerini etkilemeleri, inanç esasları, ibadet anlayışlarını ve insanın günümüze hangi inanç ve fikirlerden geçerek geldiğini anlamaya çalışacağız.

 

Atölye Programı

Yahudilik

11 Mart: Dinler Tarihine giriş.

18 Mart:  Museviliğe dair kaynaklar, kutsal metinler, Musanın ölümüne kadar

25 Mart: İsrael kuruluşu – Tevrat -Jerusalem mabedi ve yıklışı. Doktrin ibadetler ve sembolizm 

1 Nisan:  Yahudilik ve Hristiyanlık ilişkisi.

8 Nisan: Yahudilik ibadeti ve gelenekleri.

 

Hıristiyanlık

15 Nisan:  Hz İsa’nın hayatı, St Paul, İnciller. Roma imparatorluğunda Hıristiyanlık; Ortodoks, Katolik, Protestan vs.

 22 Nisan: Ortodoksluğun Osmanlıyla macerası , Amerikan Protestanlığı, Hıristiyanlığın Papalık ve Vatikan tarihsel bakış,

 

İslam 

29 Nisan: İslam öncesi Arabistan, Kuran ve Hz Muhammed, Dört halife dönemi, Hz Ali

6 Mayıs:  İslam kaynakları:hadisler ,Kuran,tefsir,Fıkıh, İslam mezhepleri:Sunni,Şii,Alevi -  Sünni gelenekler, Alevilik, Anadolu’da İslam

 

 

Atölye Detayları: 11 Mart – 6 Mayıs arası / 9 hafta/ Salı akşamları 19:30 – 21:30

Katılım ücreti: 3 haftalık katılım bedeli nakit: 250, Tek katılım bedeli nakit: 85TL

Atölye Moderatörü: Saint Joseph mezunu Jak Soref, 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Uzun yıllar mesleği olan inşaat müteahhitliği, müşavirlik ve mümessillik yaparken, bir yandan da tutkusu olan felsefe, bilim ve tarih gibi konularda kendisini geliştirdi. Çeşitli seminerler, araştırmalar ve grup çalışmalarına katıldı. Son 7 yıldır din tarihi, tarih, felsefe, ve bilim tarihi konularında atölye çalışmaları gerçekleştirmekte ve seminerler vermektedir.