JAK SOREF İLE DİNLER TARİHİ (ÇARŞAMBA GÜNDÜZ)

JAK SOREF İLE DİNLER TARİHİ (ÇARŞAMBA GÜNDÜZ)

Çarşamba gündüzleri 13:00-15:00 arası

 

Dinler tarihi atölyesi günümüz dünyasını daha iyi anlamak amacıyla insanlığın fikri macerasını tarihsel bir çerçeve içinde ve kritik bir gözle incelemeyi öngörmektedir. Bu kapsamda üç semavi dini (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) inceleyerek, tarihsel gelişimleri, ortaya çıktıkları sosyo-kültürel şartlar, birbirlerini etkilemeleri, inanç esasları, ibadet anlayışlarını ve insanın günümüze hangi inanç ve fikirlerden geçerek geldiğini anlamaya çalışacağız.

 

Atölye Programı

19 Mart: YARATILIŞ VE DARWIN

Evrim teorisyeni Charles Darwin’in hikayesi

İnsan yaratılışı : dinsel sunum , bilimsel sunum ve tarihi gelişmeleri

 

26 Mart: MİSTİSİZM VE BİLİMSELLİK

Hayata ve doğaya iki farklı bakış ve karşılaştırma

Mistik insanların bakışı ve dünyası

Bilim adamlarının bakışı ve dünyası

 

2 Nisan:  PYTHAGORAS MİSTİK VE BİLİM ADAMI

Doğayı keşfederken sayıların ve matematiğin hikayesi

 

16 Nisan:İSTANBUL EFSANELERİ

Constantinopolis’ten İstanbula , bir şehrin önceleri Ortodoks Hıristiyanlık merkezi iken Osmanlı İmparatorluğunun başkenti ve cumhuriyetimizin en önemli kenti oluş hikayesi

 

 

Gerçekleşen Program:

Yahudilik

30 Ekim: Dinler Tarihine Giriş

6 Kasım:  Kaynaklar, kutsal metinler, Musanın ölümüne kadar

13 Kasım: İsrael kuruluşu – Tevrat -Jerusalem mabedi ve yıklışı

20 Kasım & 27 Kasım:  Doktrin ibadetler sembolizm, Mistik yorum: Kabala

4 Aralık & 11 Aralık:   Sefarad, Aşkenaz, Hassidik, Yahudi takvimi, bayramları ve gelenekleri, Yahudi geleneğinin kültür dünyamıza etkileri

 

Hıristiyanlık

18 Aralık: Yahudilikle ilgisi, Hz İsa’nın hayatı, St Paul, İnciller

8 Ocak: Roma imparatorluğunda Hıristiyanlık; Ortodoks, Katolik, Protestan vs.

15 Ocak tarihindeki atölyemiz özel bir durum sebebiyle Salı ve Perşembe günü iki farklı günde aynı konu olmak üzere yapılacaktır.

14 Ocak ve 16 Ocak : Hıristiyan ibadeti ve ruhban sınıfı, gelenekleri.

22 Ocak: Ortodoksluğun Osmanlıyla macerası, Amerikan Protestanlığı, Hıristiyanlığın diğer dinlere bakışı, İslamın Hıristiyanlığa bakışı, Papalık ve Vatikan tarihsel bakış, Katolik kilisesi ve Ezoterik disiplinler, Antisemitizm.

5 Şubat:  Ortodoksluğun Osmanlıyla macerası, Amerikan Protestanlığı, Hıristiyanlığın diğer dinlere bakışı, İslamın Hıristiyanlığa bakışı, Papalık ve Vatikan tarihsel bakış, Katolik kilisesi ve Ezoterik disiplinler, Antisemitizm. Bölüm II

 

İslam

12 Şubat: İslam öncesi Arabistan, Kuran ve Hz Muhammed, Dört halife dönemi, Hz Ali

 19 Şubat: İslam kaynakları: hadisler, Kuran,tefsir,Fıkıh, İslam mezhepleri: Sunni, Şii, Alevi

26 Şubat: Sünni gelenekler, Alevilik, Anadolu’da İslam

5 Mart: Tasavvuf

 

 

 


Atölye Detayları:
 26 Şubat, 05, 12, 19, 26 Mart, 9Nisan / Çarşamba öğlenleri 13:00-15:00 arası

Katılım ücreti: Aylık katılım (4 hafta) nakit: 300, Tek katılım nakit: 80TL

Atölye Moderatörü: Saint Joseph mezunu Jak Soref, 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Uzun yıllar mesleği olan inşaat müteahhitliği, müşavirlik ve mümessillik yaparken, bir yandan da tutkusu olan felsefe, bilim ve tarih gibi konularda kendisini geliştirdi. Çeşitli seminerler, araştırmalar ve grup çalışmalarına katıldı. Son 7 yıldır din tarihi, tarih, felsefe, ve bilim tarihi konularında atölye çalışmaları gerçekleştirmekte ve seminerler vermektedir.