Jak Soref ile Dinler Tarihi

Jak Soref ile Dinler Tarihi

6 kasım – 9 Nisan  Salı Gündüzleri / 11:30 – 13:30

Dinler tarihi atölyesi günümüz dünyasını daha iyi anlamak amacıyla insanlığın fikri macerasını tarihsel bir çerçeve içinde ve kritik bir gözle incelemeyi öngörmektedir. Bu kapsamda üç semavi dini (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) inceleyerek, tarihsel gelişimleri, ortaya çıktıkları sosyo-kültürel şartlar, birbirlerini etkilemeleri, inanç esasları, ibadet anlayışlarını ve insanın günümüze hangi inanç ve fikirlerden geçerek geldiğini anlamaya çalışacağız.

Atölye Programı

Yahudilik

6 Kasım: Kaynaklar, kutsal metinler, Musanın ölümüne kadar13

13 Kasım:  İsrael kuruluşu – Tevrat -Jerusalem mabedi ve yıklışı

20 Kasım: Doktrin ibadetler sembolizm, Mistik yorum:Kabala

11 Aralık: Sefarad ,Aşkenaz, Hassidik, Yahudi takvimi,bayramları ve gelenekleri, Yahudi geleneğinin kültür dünyamıza etkileri

 

Hıristiyanlık

18 Aralık: Yahudilikle ilgisi,Hz İsa’nın hayatı, St Paul ,İnciller

25 Aralık: 2012: Roma imparatorluğunda Hıristiyanlık; Ortodoks, Katolik, Protestan vs.

15 Ocak: 2012: Hıristiyan ibadeti ve ruhban sınıfı, gelenekleri.

22 Ocak- 12 Şubat : 2012: Ortodoksluğun Osmanlıyla macerası , Amerikan Protestanlığı,Hıristiyanlığın diğer dinlere bakışı, İslamın Hıristiyanlığa bakışı, Papalık ve Vatikan tarihsel bakış, Katolik kilisesi ve Ezoterik disiplinler, Antisemitizm.

 

İslam

19 Şubat: İslam öncesi Arabistan, Kuran ve Hz Muhammed, Dört halife dönemi, Hz Ali

26 Şubat: İslam kaynakları:hadisler ,Kuran,tefsir,Fıkıh, İslam mezhepleri:Sunni,Şii,Alevi

5 -12 Mart:Sünni gelenekler, Alevilik, Anadolu’da İslam,

26 Mart:Tasavvuf

 

2 Nisan: İstanbul efsaneleri

9 Nisan: Darwin ve Yaratım

 

Atölye Detayları:  Perşembe 11:30 – 13:30

Katılım ücreti: Aylık program bedeli nakit: 275, Tek katılım bedeli nakit: 75TL

Atölye Moderatörü: Saint Joseph mezunu Jak Soref, 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Uzun yıllar mesleği olan inşaat müteahhitliği, müşavirlik ve mümessillik yaparken, bir yandan da tutkusu olan felsefe, bilim ve tarih gibi konularda kendisini geliştirdi. Çeşitli seminerler, araştırmalar ve grup çalışmalarına katıldı. Son 7 yıldır din tarihi, tarih, felsefe, ve bilim tarihi konularında atölye çalışmaları gerçekleştirmekte ve seminerler vermektedir.