Hande Bitlis ile Hannah Arendt – Siyaset Felsefesi

Hande Bitlis ile Hannah Arendt – Siyaset Felsefesi

12 Mart Salı & 25 Mart Pazartesi / 19:30 – 21:30

 

25 Mart Pazartesi: Modern Siyasi Düşünceye Eleştiriler, Aydınlanmanın Kritiği: Arendt

Hannah Arendt, Çağdaş Siyaset Düşüncesinde bir kadın düşünür. ‘The Human Condition’, insan halleri hangileridir, emplikasyonları nelerdir? İnsan hangi halinde özgürdür, bu hallerin herbirinin içinden siyaset nasıl tanımlanır? Anlamak, affetmek, söz vermek, konuşmak, çalışmak, üretmek, eylemde bulunmak, şiddete başvurmak, siyaset yapmak Arendt’in sözlüğünde hangi anlamlara gelir? Gelenek, otorite, din, dil, aile, sosyal devlet, ideoloji Arendt’le birlikte hangi ifadeleri alır? Modern insan kendi eliyle hangi çıkmazları yarattı? Bilim ve teknoloji insanın kendi gerçek evi olan dünyadan kovulmasını mı başardı?

 Atölye Detayları:12 Mart Salı & 25 Mart Pazartesi 19:30 – 21:30

Atölye Katılım bedeli: Haftalık katılım bedeli: 75TL (Nakit)

 Atölye Moderatörü: Hande Bitlis liseyi Robert Kolej’de okudu. Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Yine Boğaziçi Üniversitesinde Avrupa Birliği Çalışmaları üzerine MA (Masters of Arts) derecesi aldı. 2008 Şubat ayından beri Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde Doktora çalışmasına devam etmektedir.

TAMAMLANAN ATÖLYELER

15 Ocak 2013:  Erken Yunan siyasi düşüncesi; Socrates, Plato, Aristo

Antik Yunan’da şehir-devlet hayatı, vatandaşlık, devlet, toplum, aile, mülkiyet,din,kavramları. Sokrates öncesi inanç sistemleri ve toplumsal erdemler, Sokrates in şehir-devlet hayatına girişi ve etkisi, Sokratik siyasi düşünce, şehir hayatı üzerindeki etkileri, Sokrates’le birlikte yenilenen toplumsal erdemler ve ne ifade ettikleri. Atina kent-mahkemesinin Sokrates’i yargılaması ve idam kararı. Sokrates’in öğrencisi Plato’nun siyasi düşüncesinin oluşumu, Plato’nun diyalogları. Plato ile başlangıç yapan Batı siyasi düşüncesinin özellikleri. ‘The Republic’ ve filozof-kral. Artık bir daha biraraya gelmeyecek siyasi kavramlar, nasıl ve neden ayrıldılar? Aristo’nun siyasi düşünce sahnesine girişi, Plato üzerine kritikleri. Aristo nun ahlak, erdem, siyaset, vatandaşlık, devlet, toplum, aile tanımları. ’Politics’ ve ‘Nicomachean Ethics’ 

 22 Ocak 2013: Kilise dönemi, Hristiyanlıkta Reform hareketi; Erken Modern Sİyasi Düşünce; St.Augustine, Luther, Calvin, Machiavelli

Felsefe/Düşünce ve Siyaset/Aksiyon kavramlarının birbirinden koparılışı. Ortaçağ kilise düşüncesi ve inanç sisteminin, siyaset-toplum hayatlarındaki yeni ifadesi.Luther ve reform hareketi. Çağdaşı Calvin’in öncelikleri ve Calvinizm. Max Weber’in perspektifinden, yeni oluşan Protestan düşüncesi/Protestan ahlakı, ve batı kapitalist toplumunun doğuşu. Machiavelli, ‘The Prince’. Batı siyasetinde ‘Prens’in siyasi gücü, amacı ve yöntemleri. Machiavelli’nin düşüncesinde nasıl bir krallık, nasıl bir cumhuriyet?, ‘Discourses’

19 Şubat: Sosyal Kontrat Siyasi Düşüncesi; Hobbes, Locke  

Thomas Hobbes, ‘Leviathan’. 17.yy İngiltere iç savaşları, sivil ve siyasi huzursuzluğun siyasi düşünce üzerine etkileri. Siyasi sözleşme ve sosyal kontrat kavramlarının yeni siyasi düzendeki yeri. Sivil toplum ve siyasi erk ilişkileri. John Locke, ‘The First and The Second Treatises’. Sivil toplumdan, siyasi düzene geçiş. Siyasi düzen ve otorite niçin ve ne kadar gerekli? Sınırları nerde başlar, nerde biter? Toplumların siyasi erki oluşturma ve yok etme hakkı ve gücü oluşur mu? Halk ihtilali meşru bir hak mıdır? Bu hak ne zaman ve hangi şartlar altında oluşur?

 26 Şubat: Sosyal Kontrat: Rousseau & Modern Siyasi Düşüncede Almanlar; Kant, Hegel

Jean-Jacques Rousseau, ‘Discourses and The Sociall Contract’. Modern hayat, sivil, ekonomik, bilim toplumlarına Rousseau’nun eleştirileri. Toplumsal irade ve sosyal kontrat kavramları özgür insanı ve eşitlikçi toplumu nasıl oluşturacak? Rousseau’nun yeniden şekillendirdiği özgürlük ve toplum içinde erimiş birey kavramları.  Hegel, ‘Reason in History’. Alman siyasi felsefesine genel bakış. Hegel’in KantAydınlanmasına cevabı. Bireysel ve evrenselin ilişkisi. Tarihin yer ve zamanın içinde bilinci, kendini gerçekleştiren evrensel bilinç. Tarih kendi gerçekliğini tamamlarken birey, aile, toplum ve devlet ne ifade eder? Feuerbach’ın Hegel felsefesini ilk defa dönüştürmesi, Karl Marx’ın Hegel kritiği ve Hegel’in diyalektiğini, materyalist diyalektiğe dönüştürmesi.

 

12 Mart Salı: Modern Siyasi Düşüncede Almanlar: Marx & Modern Siyasi Düşünceye Eleştiriler, Aydınlanmanın Kritiği: Nietzsche

Marx ve ‘Das Capital’. Marx la birlikte siyasi düşünürün, aktif siyasi kişiliğe bürünmesi. Siyaset aslında ekonomik ve sosyal bir fenomen midir? Tarih sınıf savaşlarının tarihi midir? Sınıfların ve mülkiyetin olmadığı bir toplumda siyasete yer var mıdır? Friedrich Nietzsche; Modernizme ve enstrümanlarına yöneltilmiş sert bir kritik. Çağdaş siyasi düşünceye doğru bir kırılma noktası. Sokrates öncesi Yunan felsefesine geri dönüş, Dionysos ve Apollo. Rahip ahlakının reddi, ruh ve bedenin yeniden buluşması. Üst insan kavramı, Zerdüşt kendini gerçekleştirmiş üst insan mıydı? Toplumsal ahlakın orijinleri, efendi-köle, iyi-kötü ikilemlerinin yeniden tanımlanması.