HANDE BİTLİS ile MODERN TÜRK SİYASİ TARİHİ (ÇARŞAMBA AKŞAM)

HANDE BİTLİS ile MODERN TÜRK SİYASİ TARİHİ (ÇARŞAMBA AKŞAM)

30 Ekim – 25 Aralık arası / 8 hafta 

Çarşamba akşamları 19:30-21:30 arası

 

Bizler birer siyasi aktör müyüz, yoksa siyaset sadece seçilmişlerin ve atanmışların mı işi? Genel ve yerel seçimlerde, referandumlarda oy kullanmak bizler için yeterli mi, yoksa daha katılımcı bir siyaseti mi özlüyoruz? Aile ve arkadaş çevrelerinde siyasi fikirlerimizi tartışmak, yarıştırmak bir çeşit siyasi katılım mıdır? Bu sorularla meşgul olurken, Türkiye siyaset tarihine ve geleneğine ne kadar hakimiz? Eksikliğini duyduğumuz bilgileri inkılap tarihi derslerinden, gazete köşe-yazılarından ve televizyon tartışma programlarından daha içerikli ve tarafsız edinme imkanımız olabilir mi?

Kasım– Aralık aylarında 8 hafta süresince siyaset bilimcisi Hande Bitlis’in moderatörlüğünde; uluslararası tanınmışlık kazanmış, çok değerli çalışmalara imza atmış kıymetli akademisyenlerimizin siyaset tarihimize ışık tutan eserlerini birlikte gözden geçirerek, siyasi fikirlerimizi tarihsel ve kavramsal bilgilerle zenginleştirecek ve Türk Siyasi tarihini değerlendireceğiz.

 

30 Ekim Çarşamba:  Osmanlı Arka Planı

Osmanlı imp.dan Cumhuriyete devreden siyasi kültür, siyasi aktörler ve siyasetin kurumları nelerdi?

Devlet ve toplum ilişkileri nasıl düzenlenmişti? Bu ilişkiler nasıl bir hukuk ve din düzeni içerisindeydi?

Cumhuriyet, Osmanlı’dan ne kadar bir kopuş, ne kadar bir devamlılıktı?

 

6 Kasım  Çarşamba: Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyetin Kuruluşu

Milli Mücadele dönemi, bağımsızlık savaşlarından ibaret askeri nitelikte bir dönem miydi, yoksa yeni bir siyasi rejim sürecinin başlangıcı ve eskisinin tasfiyesi miydi?

Cumhuriyetin kuruluşu ile 100 yılı aşkın batılılaşma dönüşümü nasıl bir sürece girdi ve nasıl neticelendi?

 

13 Kasım Çarşamba: 1922-1945

Türk modernizasyonu tek partili dönemde nasıl bir şekil aldı? Devlet toplum ilişkileri, siyasi, sosyal ve ekonomik hayat nasıldı?
CHP, bu dönem hangi ifadelerin ve güçlerin birliğiydi?
1960 darbesi, Milli Birlik Komitesi askeri rejimi,1961 Anayasası. Askerin siyasete girişi, bu bir ilk miydi, yoksa askerin siyasi hayatı Türkiye Cumhuriyetinde yeni bir meşru siyasi rol mü kazanmıştı?

 

20 Kasım Çarşamba: 1945 – 1961 Çok-Partili Sistemin Kuruluşu, İlk Demokrasi Denemesi

1945- 1950; Çok partili sisteme geçiş, Demokrat Partinin doğuşu hangi toplumsal ve siyasal faktörler DP’yi siyasete taşıdı? Bu dönem ile Türkiye’de ilk defa iktidar-muhalefet ilişkilerinin kurulması..

1950-1960: CHP-DP ilişkileri. Türkiye’de siyasi muhalefet nasıl bir başlangıç yaptı? Bu dönemle birlikte Türkiye’de siyasi partiler ve parti sistemi nasıl bir şekil aldı? Nasıl bir siyasi kültür iktidar*muhalefet ilşkilerini belirledi, sebebi neydi?

1961– 1971 ARASI TÜRK SİYASETİ

1960 Darbesi, Askerin siyasete girişi.

1961 Anayasası, siyasetin yeni karakterinin belirlenmesi, hangi içerikle ve metodla gerçekleşti?

1961 seçimleriyle Sivil siyasete dönüş. DP’nin mirasının paylaşılması, askerin desteğini almayı başaran AP’nin kuruluşu

1961-1965 koalisyon hükümetleri ve İnönü;

1965,1969 seçimleri ve Demirel hükümetleri. 1971 Muhtırasıyla Demirel’in siyasetten indirilişi

 

27  KasımÇarşamba: 1971 – 1980 ARASI TÜRK SİYASETİ

1971- 1973 muhtıranın güdümünde Erim hükümetleriyle Asker tekrar siyasette. Parlamentonun kapatılmadığı bu dönemde, asker siyasetteki yerini nasıl sağlamlaştırdı?

1973 seçimleriyle yeniden sivil siyaset, 1973-1980 koalisyon ve azınlık hükümetleri. Siyasi aktörler bu dönemde kimlerdi, yeni parti sistemi Türk siyasetinin karakterini ne şekilde etkiledi.

 

 4 Aralık Çarşamba:  1980 – 1990 ARASI TÜRK SİYASETİ

12 Eylül askeri darbesi, 1980-82 MGK askeri rejimi. 1982 Anayasası ve Evren’le baştan aşağı yeniden inşa edilen Türk Siyasetinin resmi. Siyasi Partiler Yasası ve 1983 seçimleri. 1983-1989 Özal hükümetleri.

 

11 Aralık Çarşamba: Kar yağışı sebebiyle ertelenmiştir.

 

 

18 Aralık Çarşamba : 1990 – 2002 ARASI TÜRK SİYASETİ

1990 lı yıllarda sivil siyaset, siyasi partiler ve parti sistemi. Parti sisteminin işlerliğini kaybetmesi; Türk siyasetinde Küreselleşmenin ve İslamcığın etkileri. İslamcı ve Kürt Milliyetçisi partilerin yükselişi. 1990 lardan, 2000′e gelirken Türkiye siyasetinde eskiden devam eden ve yeni oluşan siyasi aktörlerin ilişkileri.
Türkiye-AB ilşkileri, iniş-çıkışlar, aday adaylığının kazanılması ve reform sürecinin başlangıcı.

 

25 Aralık Çarşamba: 2002 VE SONRASI TÜRK SİYASETİ

2002 seçimleri ve AKP hükümetleri. Türkiye siyaseti ve parti sistemi yeni bir yapıya mı kavuştu? Yeni siyasi elit, merkez-çevre itilaflarının mı bir sonucu? Türkiye’de muhafazakar milliyetçiliğin gelişimi ve bugünü.
Türk Siyaseti yeni bir sahneye mi hazırlanıyor? Gezi olaylarını anlamak için tarhsel perspektiften bir bakış, kuruluşundan beri ilahi karakterlere büründürülmüş devlet anlayışı artık kaçınılmaz bir dönüşüm sürecine mi girdi? Bu bağlamda, değişimi reddeden yönetici-seçkinlerin, ve demokratik bilincini oluşturmuş orta-sınıfın çekişmeleri.

 

Atölye Tarihleri: 30 Ekim, 6, 13, 20, 27 Kasım, 4, 18 Aralık, 25 Aralık  / 8 Hafta / Çarşamba akşamları 19:30-21:30 arası

Katılım ücreti: Aylık katılım nakit (4 hafta) 300TL, Haftalık katılım nakit 80TL

Atölye Moderatörü: Hande Bitlis liseyi Robert Kolej’de okudu. Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Yine Boğaziçi Üniversitesinde Avrupa Birliği Çalışmaları üzerine MA (Masters of Arts) derecesi aldı. 2008 Şubat ayından beri Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde Doktora çalışmasına devam etmektedir.