Candan Kutay ile Modern Sanat

Candan Kutay ile Modern Sanat

Tarih belirtilecektir…

Modern Sanat Atölyesinde modern ve çağdaş sanata bir temel oluşturmak amaçlanmaktadır. 1870 ve sonrası sanat akımları tarih-kuram-eleştiri çerçevesinde incelenerek değerlendirilecektir. Dönemlere dair çok bilinen eserler üzerinden karşılaştırmalı okumalar yapılacaktır.

 

 Modern Sanata Giriş

20. yy da sanat: Modern sanatı oluşturan etmenler; dönemin kültürel, ekonomik ve sosyolojik altyapısı ve sanat kuramlarının bunlarla nasıl beslendiği detaylı olarak konuşulacak.

 İzlenimcilik (1870-1890) Manet, Monet, Renoir

İzlenimcilik akımı üç sanatçı çerçevesinde incelenecek, akıma neden olan unsurlar multi-disipliner bir şekilde değerlendirilecektir.Manet, Monet ve Renoir’in en çok bilinen eserlerinden döneme dair okumalar yapılacaktır.

 Post İzlenimcilik (1880-1900) Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Lautrec, Rousseau

İzlenimcilerden etkilenen ancak bir çok noktada onlardan ayrılan post-izlenimciler değerlendirilecek. Ağırlıklı olarak Cezanne, VanGogh,Gauguin, Lautrec ve Rousseau incelenecektir.

 Dışavurumculuk (1890-1940) Munch, Kandinski, Otto Dix, Max Beckman

Almanya’da başlayıp uzun bir dönemi etkileyen dışavurumculuk akımı psikanaliz, siyasi ve teknolojik gelişmeler ışığında incelenecektir.

Fovizm (1890 – 1910) Matisse

Kısa süreli ancak oldukça etkili olan Fovizm, Matisse’in çalışmaları özelinde değerlendirilecek.

Kübizm (1905-1915) Picasso

Picasso ve kübizm detaylı olarak incelenecek ve kübizm ile yeni bir görme biçimiyle karşılaşan Batı kültür dünyası incelenecektir.

Gerçeküstücülük (1920-1950) Miro, Dali, Magritte

Sanatı özgürleşme adına kullanan gerçeküstücü akım incelenecek, Miro, Dali ve Magritte eserlerinden okumalar yapılacaktır.

 

Atölye Detayları: Tarih belirtilecektir/ 8 hafta

Katılım ücreti: Aylık program bedeli nakit: 275, Tek katılım bedeli nakit: 75TL

Atölye Moderatörü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu Candan Kutay Okur, uzun süre özel bir bankada analist olarak çalıştı. Sanata, sinemaya, eleştiri ve kurama dair bir süredir çalışıyor. Bildiklerini paylaşmak en büyük mutluluğu. Şu anda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema bölümünde yüksek lisans yapıyor.