AYŞE BAYVAS İLE BATI SANATI (PERŞEMBE AKŞAM)
AYŞE BAYVAS İLE BATI SANATI (PERŞEMBE AKŞAM)
AYŞE BAYVAS İLE BATI SANATI (PERŞEMBE AKŞAM)

AYŞE BAYVAS İLE BATI SANATI (PERŞEMBE AKŞAM)

1. BÖLÜM: İLKÇAĞDAN RÖNESANS’A BATI SANATI / 6 HAFTA

13,20,27 Şubat, 6,13,20 Mart  

Perşembe akşamları 19:30 – 21:30 arası

 

2. BÖLÜM BAROK’TAN GÜNÜMÜZE BATI SANATI / 6 HAFTA

27 Mart,  3,10,17,21 Nisan  (PAZARTESİ) , 28 (PAZARTESİ) Nisan 2014 / 12 Hafta 

Perşembe akşamları 19:30 – 21:30 arası

 

SANATIN BATISI’ – BATI SANATINI ANLAMAK

Sanat tarihinin babası kabul edilen ve yazdığı ilk sanatçı biyografileri kitabıyla sanat tarihçiliği yazarlığının da kurucusu sayılan Giorgio Vasari’ye göre sanatçı bir azizdir. Sanat tarihçisi E.H. Gombrich ise bunu doğrular ve “Sanat adı verilen bir şey yoktur aslında, yalnızca sanatçılar vardır” der.

Sanatın nasıl doğduğunu bilmesek de tarih öncesi çağlara ait mağara resimleri, çanak çömlek üzerindeki desenler ve mimari gelişim dikkate alınarak sanatçısı olmayan bir topluluğun olmadığını söyleyebiliriz. Bugünkü sınırlarıyla Avrupa’da, sanatçıları ve sanatı irdeleyen bu atölyemizde, zengin görsellerle desteklenmiş ikişer saatlik oturumlar gerçekleştirerek; Avrupa’da antik çağın etkileri, Ortaçağ’dan Aydınlanma Dönemi’ne kadar sanat ve sembolizm, Aydınlanma Dönemi’nin sanata etkisi ve akımlar ile çağdaş sanat konularını örnekler ile sunacağız.

Batı uygarlığında, resim, heykel ve mimari alanlarında eser veren en önemli sanatçıları, üsluplarını ve sanata yön veren etkilerini inceleyerek; dönemleri, edebiyat ve müzik eserleriyle de pekiştirecek olan temel sanat bilgisini paylaşacağız.

 

2. BÖLÜM BAROK’TAN GÜNÜMÜZE BATI SANATI / 6 HAFTA

27 Mart: Tintoretto’dan Caravaggio’ya Avrupa’da Barok Sanat

3 Nisan: Avrupa’da Barok Sanat: Velasquez, Rembrandt, Vermeer dönemi

10 Nisan: Avrupa’da 18. ve 19. Yüzyıllarda Sanat: Neşeli Rokoko & Bir ‘Uyanış Sanatı’ olarak Neo Klasisizm & Özgürlük tutkusunu dile getiren Romantizm & Düşlerin

sonu: Realizm & Renklerin ve ışığın uçucu dansı: Empresyonizm

17 Nisan: Değişen ve Gelişen Dünya:

  • Resmin dağılan yapısını yeniden kurma fikri: Cézanne – Van Gogh – Gauguin – Lautrec – Degas
  • Romantizm’den esinlenmeler – Sembolizm ve Gustav Klimt
  • Empresyonizm’e ve Realizm’e karşı bir tepki Ekspresyonizm
  • ‘Şeyleri’ görmenin yeni yolu: Kübizm
  • Ve Fovizm & Futurizm

21 Nisan ( PAZARTESİ)Demokratik ve Bilimsel devrimlerin etkisiyle Avrupa’da 20.Yüzyılda Sanat– Mondrian’dan Andy Warhol’a

28 Nisan ( PAZARTESİ) :  Sanatı Yorumlamada Radikal Yaklaşımlar & Çağdaş dünyada görsel tanıma

 

 

 GERÇEKLEŞEN PROGRAM:

 

1. BÖLÜM: İLKÇAĞDAN RÖNESANS’A BATI SANATI / 6 HAFTA

13 Şubat: 

Eski kıtadaki ilk sanatçılar

Sanata Giriş: Avrupa Sanatına Tarihin EtkileriAvrupa Mağara Resimleri ve Film Gösterisi

20 Şubat: 

“Karanlık Çağ” insanının sanattaki aydınlığı – Orta Çağ’da bir devrimci sanatçı Giotto

Avrupa’da İlkçağ ve Ortaçağ Sanatı

27 Şubat: 

Kuatrocento (Quattrocento); Yeni Platonculuk ve Hümanizm

İtalya’da Rönesans (Güney Rönesans’ı)

6 Mart: 

Ustaların dönemi; Bilim ve sanatta bırakılan izler

İtalya’da Rönesans (Güney Rönesans’ı)

13 Mart: 

Jan van Eyck’tan Dürer’e Rönesans’ın Naturalist Yönü

Avrupa’da Kuzey Rönesans’ı

20 Mart:

İspanya ve Portekiz’de Rönesans’ın diğer etkileri

Yıkılan kalıplar: Avrupa’da Maniyerizm

 

Atölye Detayları:  13,20,27 Şubat, 6,13,20,27 Mart,  3,10,17,21 Nisan, 28 Nisan ( Pazartesi)  / 12 Hafta / Perşembe akşamları 19:30 – 21:30 arası

Katılım ücreti: Aylık program bedeli nakit: 300TL, Tek katılım bedeli nakit: 80TL

Atölye Moderatörü: AYŞE DİDEM ÖZGER-BAYVAS

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Fakülte yıllarında Prof.Dr.Nurhan Atasoy’un başkanlığını yürüttüğü “Anadolu Medeniyetleri Sergisi”nin hazırlık çalışmalarında yer aldı.

Özel sektörde geçirdiği 17 yılda raporlama, organizasyon, idari ve sosyal işler konusunda çalıştı; arkeoloji ve sanat tarihi alanında araştırmalar yaptı.

Üyesi olduğu Sanat Tarihi Derneği’nde, 1995 yılından bu yana değişik zamanlarda Denetim ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Bayvas, dernek etkinlikleri çerçevesinde çeşitli dia gösterileri yaptı, konferanslar verdi, fotoğraf sergilerine katıldı.

2005 yılında Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi’nde (TAY) Haber Editörü olarak çalışmaya başladı. 2007 Nisan ayında basılan Bizans Dönemi Marmara Bölgesi envanterinin hazırlanmasına da katkıda bulundu.

2008′de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kültürel Miras İhtisas Komitesi tarafından raporlaştırılan “Türkiye’deki Dünya Miras Alanları’nın Güncel Durumu’nun Saptanması Raporu’nun editörlüğünü yaptı ve Çalıştay raporlarını derleyerek basılı yayın haline hazırladı.

2009′da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığında, İstanbul Üniversitesi yönetiminde başlayan, Aya İrini yanındaki “Sampson Ksenodokhionu Kazı ve Temizlik Çalışması”nda envanter sorumlusu olarak çalıştı.

Kasım 2010-Ocak 2011 arasında İzmit-İzmir Otoyolu Projesi, Haziran 2011′de Kütahya Zafer Havaalanı, Ekim 2012’de Karaman HES ile Çandarlı Doğalgaz Depolama Tesislerive Mart-Aralık 2012 arasında Shell Diyarbakır Projeleri ÇED Raporları’nın arkeoloji bölümünü iki meslektaşıyla birlikte hazırladı. Çeşitli projelerde ÇED Raporları arkeoloji bölümü danışmanlığına devam ediyor.

TAY Projesi’nde gönüllü aktif çalışmasını sürdürmesinin yanı sıra, araştırmalar yapıyor, yazıyor, gezdiriyor ve sanat tarihi, arkeoloji, mitoloji ve kültür tarihi konularında seminerler veriyor.

Yazı dilini geliştirmek için Akgün Akova’nın “YaratıcıYazarlık” eğitimi programına devam ediyor.