AYŞE BAYVAS İLE İNANÇ SEMBOLİZMİ (PERŞEMBE AKŞAM)
AYŞE BAYVAS İLE İNANÇ SEMBOLİZMİ (PERŞEMBE AKŞAM)
AYŞE BAYVAS İLE İNANÇ SEMBOLİZMİ (PERŞEMBE AKŞAM)

AYŞE BAYVAS İLE İNANÇ SEMBOLİZMİ (PERŞEMBE AKŞAM)

12, 19 Haziran Perşembe akşamları 19:30 – 21:30 arası

Her inanç kendini ifade edebilmek veya güçlendirmek amacıyla sembollerden yararlanır ve içsel yolculuklar neredeyse her inançta benzerlik gösterir.

Atölyemizin ilk bölümü (2 hafta) dini mimaride merkez kavramını detaylı olarak ele alacak.  Tapınma mekânına merkez kimliğini kazandıran dini eylemler olarak ritleri, tapınma mekânına merkez kimliğini kazandıran dini inançlar olarak mitleri, ve de ‘Dinsel Yolculuk’ Kavramını inceleyeceğiz.

İkinci bölümde (4 hafta) ise tapınma mekânını oluşturan nedenlerden, özellikle de Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri inançlardan yola çıkarak, üç büyük semavi dinde, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te kullanılan sembollerin mimariye ve süslemeye yansımalarını irdeleyeceğiz. Üç büyük dinde sembollerin, anlatım özelliklerinin benzerlikleri ve farklılıkları üstünde duracağımız atölyemizde anlatımlarımızı zengin görseller destekleyecek.

 

Atölye Programı

12 Haziran: Dini Mimaride Merkez Kavramı

o   Kavramlar ve Tanımlar

o   Tapınma Mekânına Merkez Kimliğini Kazandıran Dini Eylemler (Ritler)

 

19 Haziran: Dini Mimaride Merkez Kavramı

o   Tapınma Mekânına Merkez Kimliğini Kazandıran Dini İnançlar (Mitler)

o   Tapınma Mekânına Merkez Kimliğini Kazandıran ‘Dinsel Yolculuk’ Kavramı

 

 

GELECEK PROGRAM

1. Hafta Türklerde Din ve Mimari İlişkisi

o   İslamiyet’ten Önceki Dönem

§  Türklerde Görülen Dinler (Gök Tanrı Dini, Şamanizm)

·         Türk İnanç Sisteminde Yer Alan Kutsal Unsurlar

§  Ve diğerleri (Budizm, Zerdüştlük, Maniheizm, Yahudilik ve Hıristiyanlık)

o   İslamiyet’ten Önceki Dönemde, Türklerde Görülen Dinler Açısından İbadet, Ölüm, Dinsel Törenler, Sayılar ve Geometrik Şekiller

 

2. Hafta: Türklerde Din ve Mimari İlişkisi

o   İslamiyet’ten Önceki Dönemde Türklerde Dinin Mimariye Yansıması

o   İslamiyet’ten Sonraki Dönemde Türklerde Din ve Mimari İlişkisi

o   İslam’da Düşünce ve Davranış Okulları

§  Türk Toplumunda Öne Çıkan Tarikatlar

o   İslamiyet’ten Sonraki Dönemde Türklerde Dinin Mimariye Yansıması

 

3. Haftaİlahi Dinlerde Semboller

o   Yahudilik’te Dini Semboller

o   Hıristiyanlık’ta Dini Semboller

o   İslamiyet’te Dini Semboller

 

4. Haftaİlahi Dinlerde Mimari Formların Anlamı ve Süsleme Prensipleri

 

Atölye Detayları:

1. Bölüm: 12, 19 Haziran / 2 hafta / Perşembe akşamları 19:30 – 21:30 arası

2. Bölüm: atölye tarihleri en kısa zamanda duyurulacak / 4 hafta  / Perşembe akşamları 19:30 – 21:30 arası

Katılım ücreti: İki haftalık program bedeli nakit: 160TL

Atölye Moderatörü: AYŞE DİDEM ÖZGER-BAYVAS

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Fakülte yıllarında Prof.Dr.Nurhan Atasoy’un başkanlığını yürüttüğü “Anadolu Medeniyetleri Sergisi”nin hazırlık çalışmalarında yer aldı.

Özel sektörde geçirdiği 17 yılda raporlama, organizasyon, idari ve sosyal işler konusunda çalıştı; arkeoloji ve sanat tarihi alanında araştırmalar yaptı.

Üyesi olduğu Sanat Tarihi Derneği’nde, 1995 yılından bu yana değişik zamanlarda Denetim ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Bayvas, dernek etkinlikleri çerçevesinde çeşitli dia gösterileri yaptı, konferanslar verdi, fotoğraf sergilerine katıldı.

2005 yılında Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi’nde (TAY) Haber Editörü olarak çalışmaya başladı. 2007 Nisan ayında basılan Bizans Dönemi Marmara Bölgesi envanterinin hazırlanmasına da katkıda bulundu.

2008′de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kültürel Miras İhtisas Komitesi tarafından raporlaştırılan “Türkiye’deki Dünya Miras Alanları’nın Güncel Durumu’nun Saptanması Raporu’nun editörlüğünü yaptı ve Çalıştay raporlarını derleyerek basılı yayın haline hazırladı.

2009′da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığında, İstanbul Üniversitesi yönetiminde başlayan, Aya İrini yanındaki “Sampson Ksenodokhionu Kazı ve Temizlik Çalışması”nda envanter sorumlusu olarak çalıştı.

Kasım 2010-Ocak 2011 arasında İzmit-İzmir Otoyolu Projesi, Haziran 2011′de Kütahya Zafer Havaalanı, Ekim 2012’de Karaman HES ile Çandarlı Doğalgaz Depolama Tesislerive Mart-Aralık 2012 arasında Shell Diyarbakır Projeleri ÇED Raporları’nın arkeoloji bölümünü iki meslektaşıyla birlikte hazırladı. Çeşitli projelerde ÇED Raporları arkeoloji bölümü danışmanlığına devam ediyor.

TAY Projesi’nde gönüllü aktif çalışmasını sürdürmesinin yanı sıra, araştırmalar yapıyor, yazıyor, gezdiriyor ve sanat tarihi, arkeoloji, mitoloji ve kültür tarihi konularında seminerler veriyor.

Yazı dilini geliştirmek için Akgün Akova’nın “YaratıcıYazarlık” eğitimi programına devam ediyor.